Sviatok

Meniny má Konštantín, Trofín, Konstancia, Konštantína

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Stoličky KD

Obsah

Voľby do orgánov samosprávy obci 2018 - informácie

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb je 361 obyvateľov.

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú dňa 10. 11. 2018 od 7:00 do 22:00 hod., volebná miestnosť je určená v budove Kultúrneho domu - zasadačka obecného úradu.

Obecné zastupiteľstvo dňa 23. 7. 2018 uznesením číslo 27.12 určilo, že obecné zastupiteľstvo bude mať celkom 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec Údol.

Obecný úrad v Údole týmto oznamuje voličom našej obce, že doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018, je možné zasielať na emailovú adresu obce Údol: obecudol@livenet.sk

Kandidátne listiny na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva preberá počas úradných hodín zapisovateľka MVK pani Ing. Emília Murcková.  

Dňa 11. 9. 2018 do 24:00 hod. kandidátne listiny preberá pani Ing. Emília Murcková.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Údol

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Údol

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Údole

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Údole