Obsah

Poslanci OcZ

Helena Dicová  (zástupkyňa starostu obce)

Mgr. Rastislav Sokol 

Miroslav Feňďa

Ján Murcko

Mgr. Martina Šlampiaková