Obsah

Poslanci OcZ

Mgr. Rastislav Sokol  (zástupca starostu obce)

Bc. Pavel Mikita

Mgr. Dana Spišiaková

Helena Dicová

Ján Murcko